Viktkategorier

Alla hästar (& människor) är olika vilket gör att det varierar hur mycket vikt det är lämpligt för en häst att bära.

Vi har tagit fram ett dokument med viktkategorier för att hjälpa våra elever att avgöra vilka hästar som är lämpliga att rida storleksmässigt, för hästarnas bästa! <3