Teoriundervisning

Nybörjarteori - nybörjare 1

För elever i Nybörjare 1 hålls teorilektion 30 minuter var tredje vecka efter den ordinarie ridlektionen. Teoriveckor finns att utläsa i ridskolans terminsplanering. Vid ytterligare ett tillfälle varje termin ersätts den ordinarie ridlektionen med hästkunskap, du kan läsa mer om vad det innebär nedan.

Nybörjarteori - nybörjare 2 och nybörjare 3

För elever i Nybörjare 2 och 3 hålls teorilektioner på den ordinarie rid-tiden (istället för ridning) vid 3 tillfällen (HT) respektive 4 tillfällen (VT). På teoriveckorna behöver eleven inte komma till ridskolan tidigare för att iordningställa sin häst inför lektionen, det räcker att komma den tid lektionen börjar. På ridskolans terminsplanering kan man läsa vilka veckor de olika veckodagarna har teorilektion. Frånvaro från teorilektion kan inte ridas igen, men man är välkommen att ta igen teorin i en likvärdig grupp. Vid ytterligare ett tillfälle varje termin ersätts den ordinarie ridlektionen med hästkunskap, du kan läsa mer om vad det innebär nedan.

JUNIORTEORI - Junior 1-4 / Ungdom 1-4 / Träningsgrupp Ungdom

För elever i dessa grupper hålls teorilektion på den ordinarie rid-tiden (istället för ridning) vid ett tillfälle under terminen. På ridskolans terminsplanering kan man läsa vilken vecka de olika veckodagarna har teorilektion. Frånvaro från teorilektion kan inte ridas igen, men man är välkommen att ta igen teorin i en likvärdig grupp. Vid ytterligare ett tillfälle varje termin ersätts den ordinarie ridlektionen med hästkunskap, du kan läsa mer om vad det innebär nedan.

Bäst på Häst Nybörjare – Nybörjare 1-3 och Senior 1

Bäst på Häst Nybörjare är ett sätt att lära sig mer om hästar utöver ridskolans vanliga teoriutbud. Bäst på Häst Nybörjare riktar sig till alla ridskolans elever i Nybörjare 1-3 och Senior 1. Fokus kommer att ligga på att bli säker på att borsta och göra iordning hästen i stallet inför ridlektionen, ett tillfälle att få extra övning under uppsikt av och med hjälp från en av ridskolans ridlärare. Aktuell information om när dessa tillfällen hålls hittar du under menyn Kurser & Aktiviteter.

HÄSTKUNSKAP – För alla grupper

Vid ett tillvälle varje termin ersätts den ordinarie ridlektionen med hästkunskap. Vilken vecka detta sker kan du utläsa i terminsplaneringen som finns på hemsidan och i ridskolestallet. De dagar det står "Hästkunskap" är det ingen ridning alls. Själva hästkunskapstillfället kan ibland ligga på en annan dag och tid än den ordinarie ridlektionen. Information om terminens hästkunskap anslås i stallet och på hemsidan, det är elevernas och föräldrarnas ansvar att ta del av informationen.

Bäst på Häst

Bäst på Häst är ett sätt att, på lite mer avancerad nivå lära sig mer om hästar utöver ridskolans vanliga teoriutbud. Bäst på häst riktar sig till alla ridskolans seniorergrupper, J4/U4, Träningsgrupp Ungdom och alla medlemmar i Varbergs Ridklubb. Varje termin erbjuds flera kurser med olika inriktning, man kan välja att delta på alla kurser eller på de som intresserar en mest. Projektet drivs i sammarbete med Idrottslyftet. Aktuell information om när dessa tillfällen hålls hittar du under menyn Kurser & Aktiviteter.

Föräldrakurs

Föräldrakursen vänder sig till de föräldrar som har liten eller ingen hästvana och som därför känner sig osäkra hur de skall hjälpa sitt barn före, under och efter ridlektionen. På kursen går vi igenom hur hästen fungerar, vad man skall tänka på när man hanterar hästar, hur man gör iordning hästen i stallet och vad man skall tänka på när man leder hästen. Kursen hålls en gång i början av varje termin, aktuell information om när dessa tillfällen hålls hittar du under menyn Kurser & Aktiviteter.