Styrelse

Ägarförändring på ridskolan

Januari 2021: Förändring på ridskolan - ett brev från ridskolan tidigare VD och delägare Johanna Wigermo. Läs brevet i sin helhet här!

Charlotte Wettberg

Mer info

Charlotte har arbetat på ridskolan sedan juli 2012. Hon har varit en av delägarna sedan 2014. Charlotte är fortsatt anställd i företaget har ansvaret som personalchef, håller ridlektioner samt en del administration. 

Ida Johansson

Mer info

Ida har arbetat på ridskolan sedan 2014. Hon är sedan januari 2021 en av delägarna, tillsammans med Charlotte. Ida är anställd i företaget och har ansvar över hästar och stall, samt håller ridlektioner och har hand om viss administration. 

Anton Johansson

Mer info

Anton är Charlottes sambo. Han arbetar inte i företaget. Som styrelsemedlem konsulteras han framför allt gällande teknik, datorer och ekonomi. 

.