Grupper & Nivåer

GRUPPINDELNINGAR

Olika nivåer för Juniorer och Seniorer
Huvudprincipen är att man rider ponny i juniorgrupp och häst i seniorgrupp, men undantag görs vid behov. Alla ordinarie grupper har 11 ryttare. Vi har även specialgrupper med färre ryttare och olika specialiseringar efter intresse.

Juniorer:
De yngsta ryttarna (4-6 år) börjar på Ridlekis (30 min ridning). Därefter kan man fortsätta i Nybörjare 1 som innebär 30 min ridning + 30 min teori efter ridlektionen var tredje vecka. I Nybörjare 2 och 3 rider man i 40 min och 3-4 ridlektioner per termin ersätts med teori.
I Nybörjare 1 & 2 rider man oftast i en termin vardera och när man kommit upp till Nybörjare 3 så rider man i den gruppen tills eleven är tillräckligt erfaren att rida hästen själv och är redo för galopp, detta kan vara väldigt individuellt.

När man är redo att lära sig galoppera mer så är det dags att rida i juniorgrupp (45-60 min ridning, 2 teoripass/termin). Juniorgrupperna delas in i 4 olika steg, J1-J4, beroende på svårighetsgrad. (Vi har även några grupper som kallas för Ungdomsgrupp, detta är samma nivåindelning som i de vanliga juniorgrupperna men de har bytt namn eftersom det finns många deltagare i gruppern som är ide äldre tonåren.) I juniorgrupperna varierar det hur länge man rider på en nivå innan man är redo för att gå vidare till nästa. Ibland är det dags för en hel grupp att byta till en svårare nivå och ibland är det vissa elever som är redo före övriga att byta nivå.

Ibland händer det att eleven eller föräldern blir för fixerad vid vilken nivå man rider på, istället för att tänka på allt man lärt sig och kommer att lära sig. Vi som arbetar som instruktörer vill att våra elever ska lära sig så mycket som möjligt på ett så bra sätt som möjligt. Vi är noga med att befästa kunskaperna, vilket kräver träning och repetition.

Seniorer:
Seniorgrupper delas in från nivå S1-S5. S1 är för de vuxna som är nybörjare eller inte har ridit på väldigt länge och är mycket ringrostiga. Sedan stegrar sig nivåerna upp till S5 där man är en rutinerad ryttare som kan rida hästen i form & balans, klarar av mer avancerade dressyr- & hoppövningar.

För både juniorer och seniorer finns olika former av specialgrupper med exempelvis färre elever och längre ridpass. Ett perfekt sätt att snabba på sin utveckling!

Nivåindelning
På Varbergs Ridskola följer vi en utbildningsplan med alla våra grupper, oavsett nivå. Här delar vi med oss av vår nivåindelning, både för att du som redan rider hos oss ska veta vad man bör kunna på respektive nivå, men också för att du som ny elev enklare ska kunna avgöra vilken nivå som passar dig.

Vi har förtydligat vad som ingår i de olika nivåerna och satt ihop ett kompendium, detta kan du hitta under en egen flik ovan. Här har vi även övningar lämpade för de olika nivåerna. Kompendiet gör att:
Vi håller en hög kvalitet på undervisningen
Vi håller en jämn nivå på grupperna
Alla instruktörer följer samma grundsyn
Alla instruktörer har en individuell terminsplanering, lektion för lektion för varje grupp. Varje termin är indelad i olika teman som följer en utbildningstrappa och som gör att man jobbar med liknande övningar i dressyr, markarbete (bommar) och hoppning för att arbeta med den röda tråd som går igenom all ridning. Detta gör att du kan byta instruktör eller rida igen i annan grupp och känna igen övningar och utbildningssättet.


Juniorer = 0-17 år
Seniorer = 18 år och uppåt'

Vi har även infört Ungdomsgrupper. Det är grupper med blandad ålder och där många ryttare är i de övre tonåren. Ungdomsgrupperna följer samma utbildningsplan som juniorgrupperna.

Hästkunskap
Alla ordinarie grupper, både juniorer och seniorer, har minst ett ridpass inställt varje termin som ersätts med hästkunskap. Läs mer om Hästkunskapen samt se aktuell information för denna termin under fliken "Hästkunskap".

Byta nivå
Det är instruktören som bestämmer när det är dags att byta nivå. Här får eleven lita på instruktörens yrkeskompetens. Vi försöker hålla ihop grupperna i den mån det går, men ryttarens utveckling tar olika lång tid beroende på om man rider fler gånger i veckan, ålder mm. Om någon elev ligger före de övriga i gruppen så pratar instruktören direkt med den eleven. Du får gärna prata med din instruktör om du undrar något.
Det är mycket som spelar in i arbetet och planeringen av grupperna, tex:
Önskemål om tid och dag

Instruktör
Tiden ska ligga i anslutning till mammas/syskons ridning
Det ska passa med syskonens fotboll, mammas arbete, pappas golf och dottern ska hinna till innebandyn efter ridningen!
Vi har idag drygt 400 uppsittningar/vecka uppdelade på ca 40-45 grupper på olika nivåer, det är ett stort pussel att lägga!!!