Elevcoachsamtal

Som elev på Varbergs Ridskola är man välkommen att ha många olika typer av mål med sin ridning, allt från att ”bara” ha en kravlös stund i stallet tillsammans med hästarna och kanske gruppkompisarna, till att ha höga ambitioner om att komma ut på tävlingsbanan.

För att öka möjligheten att utvecklas erbjuder vi på ridskolan nu möjligheten att boka ett elevcoachsamtal med sin ridlärare.

Ett elevcoachsamtal pågår ca 30 min och bokas med respektive ridlärare. Inför samtalet finns ett måldokument (se länk nedan) som eleven ska ha funderat över och fyllt i, för att sedan ta med sig till träffen.

Förhoppningen med elevcoachsamtal är dels att ge eleven individuell vägledning och verktyg för att nå sina mål, men också att ge ridläraren bättre möjlighet att bli medveten om och matcha elevens ambitioner.

Intresserad? Skicka ett mail till info@varbergsridskola.com för att ta kontakt med din ridlärare. Du får sedan återkoppling med förslag på tider.

Nivå: Juniorer från nivå Junior 1, seniorer på alla nivåer.

Pris: 250 kr, faktureras eller betalas på plats med Swish eller kontant.
För halvfodervärdar ingår ett samtal/termin kostnadsfritt!